Dotacje unijne

 

 

Stalflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.: „STALFLEX marka inteligentnych rozwiązań”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności polskiej firmy sektora MŚP poprzez internacjonalizację jej działalności gospodarczej. Wsparcie umożliwi przełamanie barier wejścia na rynki zagraniczne oraz ułatwi dostęp do nowych rynków zbytu poprzez wystawiennictwo na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi przy wykorzystaniu działań przewidzianych w BPP IT/ ICT.

Dzięki realizacji projektu firma zaoferuje na zagranicznych rynkach innowacyjne rozwiązania wykorzystywane w branży, które znalazły  uznanie wśród polskich i międzynarodowych  klientów. Dzięki temu zwiększy przychody z eksportu swoich produktów. W rezultacie realizacja przyczyni się do promocji marki produktowej STALFLEX, której wyroby są konkurencyjne względem produktów w tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym oraz wzmocni jej pozycję w branży na świecie.Wartość projektu: 181 600,00  zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 136 200,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

- Nazwa inwestycji (Tytuł projektu):  „Wdrożenie własnych prac B+R szansą na otworzenie nowych rynków zbytu”

- Krótki opis projektu:. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie własnych prac B+R prowadzące do dywersyfikacji portfolia produktów  poprzez produkcję i  wprowadzenie do oferty ładowarki do urządzeń przenośnych sterującej optymalizacją ładowania. Urządzenie to w sposób czynny reaguje
na stopień naładowania urządzenia przenośnego, automatycznie odcinając zasilnie w momencie 100% naładowania baterii.
Wpływa to bezpośrednio na ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a także przedłuża żywotność baterii o 470 %. Przedmiotem projektu  jest zakup środków trwałych sterowanych za pomocą programu komputerowego prowadzący do wdrożenia własnych B+R i produkcji innowacyjnego produktu w skali minimum kraju.   

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 623 600,00 PLN

- Kwota i procent  dofinansowania projektu z UE: 726 000,00  PLN / 55%
- Nazwa Beneficjenta: Stalflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 

 

 


▸ zobacz następny wpis


Zapraszamy i zachęcamy
do kontaktu:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji od Poniedziałku do Piątku w godz. 7:00 - 15:00. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych działamy zgodnie z przepisami RODO.

 

Potrzebujesz informacji?! Skontaktuj się z nami:

 

Gotowe rozwiązania i produkty własne : 

 

Tel. (+48) 784 066 203   

E-mail: majewski@stalflex.pl

 

 

Wycena i realizacja zleceń usług indywidualnych: 

Tel.: (+48) 608 560 559
E-mail: biuro@stalflex.pl


▸ wyślij wiadomość


Twoja wiadomość*
Stalflex Sp. z o.o. | ul. Piaskowa 134A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki | NIP: 7732475752
---
Copyrights © | stalflex.pl